Om parken

Om Parken       


Parken en ideell ekonomisk  förening

Tack alla som genom åren engagerat sig ideellt i föreningen.

Tack alla besökare, utan er hade inte parken överlevt.

Tack alla som stöder parken med medlemskap/andel

Medlemskapet privatpersoner kostar 100 kr år 2023

Medlemskap föreningar/organisationer/företag 400 kr år 2023

Andel kostar 100 kr engångsavgift som man får tillbaka när man ej vill vara medlem längre. (Andel är krav för att bli medlem)

Är du/ni intresserad av att hjälpa till, bli medlem m.m. kontakta folketsparkarboga@gmail.com eller ring 070/651 72 20 


Parkhallen

Parkhallen har 360 m2  golvyta för dans eller andra evenemang samt servering och kök för lättare matlagning  och logé för orkestrar.  600 personer får säkerhetsmässigt vistas i lokalen samtidigt.  170 fikaplatser finns som kan ökas till 250 under danspausen. 


Folkets Parks Historia 


Per-Olof Nilsson från Arboga gjorde under året 2021 en sammanställning av parkens historia. Med Per-Olofs tillåtelse kommer här en kort sammanfattning av den. Finns intresse för att läsa hela underlaget gå in under sidan kontakt, ring nämnda mobilnummer  eller mejla om ditt önskemål.

Parkens Styrelse vill samtidigt sända ett stort tack till Per-Olof Nilsson från Arboga, för den värdefulla informationen om Arboga Folkets Parks historia


 • Folkets Parks föreningen startade sin verksamhet i Arboga år 1905 och anläggningen började byggas i området vid Vinbäcken och Ekbacken 1906.


 • Folkets Park i Arboga var ett verk av personer då aktiva i Nykterhets- och Arbetarrörelsen. Föreningen Folkets Hus- och Park bildades år 1905.


 • Föreningen lyckades köpa det vackra område där Parken fortfarande ligger genom ett förvärv från den närliggande fastigheten, Vinbäcken. Det överenskomna priset var 2000 kronor. Redan ett par månader efter förvärvet, den 8 juli 1906, kunde Parken invigas då försedd med en dansbana och en provisorisk teaterscen.


 • Ekonomiskt finansierades verksamheten genom de andelar som olika organisationer köpte i föreningen och senare också av de publikintäkter som besökarna till dans, teater och andra nöjen stod för. Att det kunde genereras en nettovinst som kunde driva och även utveckla Parkens anläggningar berodde till stor del på alla de ideella arbetsinsatser som medlemmarna och ofta deras hela familjer svarade för.


 • Folkets Park i Arboga och Parkerna i hela Sverige hade sin verkliga storhetstid som samlingsplats för nöjen och kultur under flera årtionden fram till en bit in på 1960-talet.


 • År 1955 hade man under säsongen en publik på hela 55 000 besökare.

 • Mot slutet av 1960-talet sjönk antalet besökare i Parken till en bråkdel av vad den hade varit tio år tidigare och verksamheten gick med sådana förluster att den, trots kommunalt stöd, fick läggas ner. Det nya mediet, TV, förändrade allt. Den tidigare publik tyckte att den lika gärna kunde se sina favoriter hemma i TV-soffan i stället för att ta sig ut till Folkets Park. Därefter följde flera år av ett tråkigt förfall och efter att ha används för olika försäljningsändamål revs slutligen den gamla, då 65-åriga, anläggningen Arboga.


 • En ny epok för Folkets Park i Arboga. Det tog fem år att förverkliga byggandet av anläggningen och den Nya Folkets Park i Arboga kunde invigas den 1 december 1990.


 • Den nya Parken var, liksom den gamla, resultatet av mycket ideellt arbete. Det var äldre, erfarna snickare, byggnadsarbetare, målare, elektriker och resten av oss glada amatörer som gjorde jobbet. Positivt var också den arbetsinsats som de då politiska flyktingarna från diktaturens Chile stod för.


 • Först byggdes utomhusdansbanan och sedan den stora Parkhallen. Det var ett mödosamt arbete att med nästan bara handkraft klara grundläggningen av Parkhallen och arbetet riskerade flera gånger att gå i stå innan visst maskinellt stöd kunde användas för färdigställandet av markarbetet.


 • Förutsättningarna för det som tidigare var ”Folkets Park verksamhet” har förändrats mycket under de nu 115 år som gått sedan starten i Arboga. Men TV och andra medier kan aldrig helt ersätta det personliga fysiska mötet eller kramarna på dansgolvet. Det är fortsatt en unik fördel som Folkets Park har.


 • En viktig faktor även för framtiden är dock att det fortfarande finns ideella krafter som vill fortsätta arbeta för att driva verksamheten till nytta och nöje inte bara för Arbogaborna utan också till folk som kommer till danserna från hela mellansverige.


Källor till Per-Olof Nilssons skrivning:

Arboga känning av dr. G. Bergström

Minnesskrift från Parkens tio års jubileum 1916.

Mases Caritha Danielssons artikel om Arboga Folkets Park i Arboga Minnes årsbok 1981
Hitta hit (Karta)