Kontakt

Kontaktuppgifter


Mobil 070-6517220

Mail: folketsparkarboga@gmail.com


Besöksadress:  Vinbäcksleden 11, 732 49 Arboga
                            

Postadress:  

Arboga Folkets Park

c/o Carina Larsson 

Storgatan 33F  

732 46 ARBOGA                                       

Styrelsen

Ordförande: Christina Engberg


Vice Ordförande: Per-Erik Lundgren


Kassör: Carina Larsson   

         

Sekreterare:  Margareta Åhlander 

            
Ledamöter:  Bo Forslund, Sven Hasth, Peter Ståhl


Suppleanter: Hans Larsson, Ulrica Lilja, Carina Hasth


Valberedningen: Anneli Eriksson